Zoo Wrocław Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zoo Wrocław sp. z o.o.

ul. Zygmunta Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Polska

 

NIP: 898-216-74-37

REGON: 021125219

KRS: 0000350789

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rej. Sądowego

 

PKO Bank Polski S.A. o/Wrocław

Nr konta: 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208

 

Kapitał zakładowy: 227 939 000,00 zł

 

 

WŁADZE SPÓŁKI:

 

Zgromadzenie Wspólników:

Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący - Aleksandra Urban-Stromich

Z-ca przewodniczącego - Mirosław Lubiński

Członek Rady Nadzorczej - Arkadiusz Chęciński

 

Zarząd:

Prezes - Radosław Ratajszczak

Wiceprezes - Joanna Kasprzak

Metadane

Data publikacji : 22.01.2013
Data modyfikacji : 22.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zoo Wrocław Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Stanisławski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Stanisławski
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Stanisławski

Opcje strony

do góry