Zoo Wrocław Sp. z o.o.

http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/zoo/dane-spolki/1291,Dane-spolki.html
2020-10-23, 07:06

Zoo Wrocław sp. z o.o.

ul. Zygmunta Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Polska

 

NIP: 898-216-74-37

REGON: 021125219

KRS: 0000350789

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rej. Sądowego

 

PKO Bank Polski S.A. o/Wrocław

Nr konta: 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208

 

Kapitał zakładowy: 222 739 000,00 zł

 

 

WŁADZE SPÓŁKI:

 

Zgromadzenie Wspólników:

Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący - Marek Żabiński

Z-ca przewodniczącego - Aleksandra Urban-Stromich

Członek Rady Nadzorczej - Beata Kryś-Malcewicz

 

Zarząd:

Prezes - Radosław Ratajszczak

Wiceprezes - Joanna Kasprzak

Metadane

Data publikacji : 22.01.2013
Data modyfikacji : 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Zoo Wrocław Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Stanisławski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Stanisławski
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Stanisławski

Opcje strony