Budowa ekspozycji ekosystemu rzeki Odry - ODRARIUM na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. - modyfikacja ogłoszenia o przetargu

Data publikacji 03.05.2013

Modyfikacja ogłoszenia o przetargu na robotę budowlaną: Budowa ekspozycji ekosystemu rzeki Odry - ODRARIUM na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.”

Zamawiający informuje, że do ogłoszenia o przetargu opublikowanego w dniu 24.04.2013 wkradł się błąd: W pozycji: Określenie przedmiotu zamówienia, punkt 7, znalazł się tekst: Wadium: 80 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) Powyższy tekst winien brzmieć: Wadium: 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) W załączeniu: poprawiony tekst ogłoszenia o zamówieniu

Załączniki

Data publikacji 03.05.2013

Rejestr zmian
Autor : Jerzy Dobrowolski

Osoba publikująca: Jerzy Dobrowolski


Statystyka strony: 1460 wizyt