Zoo Wrocław Sp. z o.o.

http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/zoo/zamowienia-publiczne/ogloszenia-archiwalne-d/budowa-ekspozycji-ekosy-3/3133,Modyfikacja-ogloszenia-o-przetargu-na-robote-budowlana-Budowa-ekspozycji-ekosyst.html
2020-06-01, 17:13

Modyfikacja ogłoszenia o przetargu na robotę budowlaną: Budowa ekspozycji ekosystemu rzeki Odry - ODRARIUM na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.”

Zamawiający informuje, że do ogłoszenia o przetargu opublikowanego w dniu 24.04.2013 wkradł się błąd: W pozycji: Określenie przedmiotu zamówienia, punkt 7, znalazł się tekst: Wadium: 80 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) Powyższy tekst winien brzmieć: Wadium: 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) W załączeniu: poprawiony tekst ogłoszenia o zamówieniu

Metadane

Data publikacji : 03.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Zoo Wrocław Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Dobrowolski
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Dobrowolski

Opcje strony