2017

Data publikacji 28.07.2017

Pełnienie nadzoru inwestorkiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz edukacja ekologiczna poprze przebudowę i adaptację istniejącyc wybiegów dla hodowli i ekspozycji krytycznie agrożonyc gatunków panter śnieżnych i mglistych w celu wzmocnienia mechanizmu ochrony bioróżnorodności w ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Data publikacji 28.07.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Krystyna Banach


Statystyka strony: 558 wizyt