Zoo Wrocław Sp. z o.o.

Wyniki przetargu na robotę budowlaną „Remont i dostosowanie terrarium dla węży anakond w ZOO Wrocław”

Wyniki przetargu na robotę budowlaną „Remont i dostosowanie terrarium dla węży anakond w ZOO Wrocław”

ZOO Wrocław sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana „Remont i dostosowanie terrarium dla węży anakond w ZOO Wrocław”, po dokonaniu analizy przedstawionych  dokumentów oraz oceny ofert na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, zaakceptowano ofertę następującego wykonawcy:

Oferta nr 2
PELESCRIME  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne sp. z o.o.
ul. Dawida 30/1A, 50-527 Wrocław
oferowana cena  119.500,00   zł netto  –  146.985,00  zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów przy zadanym kryterium oceny ofert (najniższa cena).

W postępowaniu zgłoszone zostały następujące oferty:

1. PB Inter-System sp. z o.o., ul. Dmowskiego 17b, 50-203 Wrocław
oferowana cena  165.000,00  zł netto  –  202.985,00  zł brutto
2. PELESCRIME  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne sp. z o.o.
ul. Dawida 30/1A, 50-527 Wrocław
oferowana cena  119.500,00   zł netto  –  146.985,00  zł brutto

Metadane

Data publikacji : 14.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Zoo Wrocław Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Masny
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Masny

Opcje strony

do góry