Zoo Wrocław Sp. z o.o.

ZOO Wrocław sp. z o.o. zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są dostawy żywności dla zwierząt w ZOO Wrocław, po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny złożonych ofert na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, zaakceptowano oferty następujących wykonawców:

Metadane

Data publikacji : 06.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Zoo Wrocław Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Dobrowolski
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Dobrowolski

Opcje strony

do góry