Wyniki przetargu na dostawy żywności dla ZOO Wrocław

Data publikacji 06.08.2012

ZOO Wrocław sp. z o.o. zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są dostawy żywności dla zwierząt w ZOO Wrocław, po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów oraz oceny złożonych ofert na podstawie opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów, zaakceptowano oferty następujących wykonawców:

Data publikacji 06.08.2012

Rejestr zmian
Autor : Jerzy Dobrowolski

Osoba publikująca: Jerzy Dobrowolski


Statystyka strony: 1836 wizyt